• Welkom op Ritsumasyl.nl
    Welkom op Ritsumasyl.nl Mooie wintermorgen
  • Welkom op Ritsumasyl.nl
    Welkom op Ritsumasyl.nl Gemakkelijk via het water te bereiken
  • Welkom op Ritsumasyl.nl
    Welkom op Ritsumasyl.nl Aan het open vaarwater
  • Welkom op Ritsumasyl.nl
    Welkom op Ritsumasyl.nl Zomeravond
  • Welkom op Ritsumasyl.nl
    Welkom op Ritsumasyl.nl Zonsondergang
  • Welkom op Ritsumasyl.nl
    Welkom op Ritsumasyl.nl Sylster Rak in herfstavond

Het buurtschap Ritsumasyl (Fr.) of Ritsumazijl (Ned.) is een buurtschap van ongeveer 20 woningen, 10 woonboten en een aantal omliggende boerderijen.
Een zijl of syl is een (uitwaterings) sluis die hier in de Hegedyk bij de kruising van het Sylsterrak heeft gelegen.
Het water van de kwelders loosde hier op de oude Middelzee.
Het buurtschap is ontstaan rond 1800 toen deze vaarverbinding met Noordwestfriesland,waarvan het Sylsterrak een onderdeel is, werd gegraven.
Daarvoor woonde men rond de inmiddels afgegraven terp tussen Ritsumasyl en Marssum in het gehucht Ritsumaburen.

Nieuws
Ritsumasyl is een van de dorpen die o.l.v. artistiek leider Wouter Daane, meegedaan hebben aan de actie Fryslan culturele hoofdstad 2018, de Reis.
Het thema van alle activiteiten was; Zet Ritsumasyl weer op de kaart!


Vele malen is gebleken dat op tekeningen, die gemaakt worden door o.a. projectbureau's die ingeschakeld zijn bij de inrichting en aanleg van de Haak om Leeuwarden, Ritsumasyl niet meer voorkomt. Dat is natuurlijk onacceptabel.
De inwoners van Ritsumasyl hebben middels zelf gemaakte ansichtkaarten verwoord wat Ritsumasyl voor hen betekent.Er zijn prachtige mapjes met de diverse kaarten verkrijgbaar.
De Ritsumasylster Ruten, een eigen interpretatie van de schotse ruit, gebaseerd op Ritsumasyl. Al deze kaarten worden,  in de vorm van een kunstroute door Ritsumasyl, binnenkort officieel getoond.

Weersverwachting
Marssum
Meer weer in Marssum
Back to Top